MayCoach har fokus på:


Personlig coaching

Ønsker du å bli mer robust i møte med deg selv og andre ?

 

Mer ROBUST

Mental trening for deg som ønsker varig livsendring

 

Bedrift

Ønser din bedrift åpen og god dialog, med trygge og robuste medarbeidere ?

Mer ROBUST er et MayCoach mentaltrenings program som er utarbeidet av May Ruud Tennebø gjennom 12 år.

Mer Robust programmet gjør ungdommer (deltakere) bedre i stand til å håndtere ulike utfordringer, både privat, på skolen og i arbeidslivet, gjennom praktisk trening en til en eller i grupper.

Mer Robust programmet er fundamentert på viktigheten av å møte sårbare ungdommer der de er, med tiltro, ydmykhet og respekt, som grunnforutsetning for å oppnå den tillitt som er nødvendig for å få til ønsket endring.

Programmet har fokus på det friske sinnet. Når tillitt er skapt i relasjonen, utfordrer hjelperen ungdommenes mentale begrensninger, hinder og verdier, og skaper fremtidshåp for ungdommene.

Mer Robust treningsprogram utfordrer ungdommene til selv å finner svar på sine utfordringer, som de deretter på egen hånd tar ut i handling, med tilbud om støtte dersom de ønsker det.

 

 

 

Hva kan MayCoach tilby:

Coaching

Workshop/mer ROBUST trening

Skole eller arbeidsliv

 

Foredrag

 

MAYCOACH - drives av May Ruud Tennebø

May har solid utdannelse innen coaching og ledelse og hun har over 12 års erfaring som mental trener. Foruten workshop og foredrag, har hun arbeidet med ungdom gjennom ulike prosjekter i Norge og Uganda. I Gjennom dette arbeidet har hun utarbeidet og gjennomført Mer Robust treningsprogram for ungdom.

MAYCOACH arbeid er basert på bl.a Meta/Nevrolingvistisk programmering (NPL) og Prestasjonscoaching, Metacoaching og selvledelse.

MAYCOACH har utviklet et unikt program, som også baserer seg på de erfaringer og vekst May selv har hatt for å mestre eget liv med utfordrende oppvekst, angst og drop out. Det viser at en livsendring nytter gjennom tillit, stille krav og vise respekt for hverandre, slik at fremtidens ungdom lykkes.

Noen bedrifter/organisasjoner MayCoach har levert tjenester til: