Bildeserie fra MayCoach workshop januar 2018

Workshop 2018 - En stor takk til alle som har bidratt til å gi gaver til MayCoach prosjekt:)

Prosjekt - Kabale

Januar 2017. Min tidligere elev Evas Tushave fra Hald internasjonale sentre i Mandal, har startet opp MayCoach trening i Kabale .

Evas og hennes mann tok den lange veien fra Kabale til Mbale for å være med på MayCoach treningen i januar 2017. Hun fikk med seg bøker og utstyr til å starte opp i den fattige delen av Kabale.

Første workshop ble gjennomført onsdag 15 februar 2017 med 29 barn og ungdommer som hun delte inn i to grupper (12-16 år) og (fra 16 -18 og oppover)

Gruppen jobbet med MayCoach training skills. De vil fortsette med undervisning en til to ganger pr. måned.

Januar 2018 reiste jeg til Kabale og gjennomførte 1 ukes coaching trening/mental trening med 15 elever. Ungdommene fikk basic trening i kommunikasjons ferdigheter, de ble utfordret i stemmebruk og identitet, sin verdi og mange andre ferdigheter. Teamet og lærere fikk også en til en coaching.

MayCoach prosjektet leide lokale for treningen og støttet med to måltider dagen for alle, samt et festmåltid for elever og deres foreldre siste dagen.

 

Elevene jobbet mye med de utfordringer de møter i hverdagen og hvordan de kan klare å møte og løse disse.

Store steg ble tatt og det ble sterke møter med følelser når elevene ga slipp på fortidens bånd, som hat og bitterhet.

Vi jobbet også med hvordan elevene hver dag må ta små steg og utfordre egen frykt og angst.