Neuro-Semantics

Neuro-Semantics er læren om hvordan vi skaper mening ut fra våre erfaringer og opplevelser (semantikk = mening), og hvordan dette påvirker vårt tankesett og sanseapparat (nevro).