Team coaching

Teamcoaching foregår ved at jeg coacher et team som skal jobbe fremover mot samme mål. Dere setter mål og jeg coacher ut fra nåsituasjon, og jobber mot ønsket situasjon som går ut i handling. Målet med dette er å komme frem til en konkret og forpliktende handlingsplan som alle står sammen om. Passer for team mellom 5 og 10 personer.