Anbefalinger

Tilbakemeldinger fra ungdommer som har deltatt på MayCoach "Mer Robust" prosjektet 2021 i samarbeid med Hopeful  (team og en til en coaching)


 
 • Jeg har lært å gi slipp på følelser knyttet til ett traumatisert minne
 
 • Jeg har begynt å jobbe med undertrykkede følelser
 
 • Jeg har begynt å stå opp for meg selv
 
 • Jeg har innsett hvilke verdier som er viktige for meg
 
 • Jeg har lært at jeg ikke bare er et "bruksobjekt"
 
 • Jeg har lært meg å endre realiteten min, ved å endre tankene mine
 
 • Jeg hadde aldri tenkt på "det lille barnet" inne i meg. Nå når jeg har lært om det, forstår jeg hvor stor betydning det har å ha det med seg 
 
 • Jeg har lært at begrensninger sitter i mitt eget hode
 
 • Jeg har lært at svakhetene og bagasjen min kan snus til kunnskap og lærdom 
 
 • Jeg er på god vei til å bli mer glad i meg selv, og mindre streng med meg selv
 
 • Jeg har lært å se meg selv klarere og fått et bedre liv
 
 • Jeg har våget å gå inn i vonde følelser og bearbeidet de
 
 • Jeg har lært at jeg må øve litt hver dag
 
 • Jeg kan ikke prøve, men gjøre det, velge det og ville det, uansett hvor tungt det er

 

Tilbakemelding fra undom på KUP (Kristen Ungdomsprosjekt) ungdom over 18 som har deltatt på MayCoach Mer Robust prosjekt 2020/2021


 • Jeg har fått troa på meg selv. Nå klarer jeg å ikke bry meg om hva andre tenker om meg, å det har jeg ikke klart før

 

 • Jeg kan si «Jeg er glad i meg selv», og jeg har det

 

 • Jeg har lært å tenke på meg selv og hva jeg står for

 

 • Jeg har skjønt at det å være meg selv rundt andre IKKE er en dårlig ting

 

 • Andres meninger er ikke meg!

 

 • Når jeg tenker på meg selv, tenker jeg positiv og ikke negativt

 

 • Jeg er takknemlig for å være meg, og jeg er stolt av meg selv

 

 • Jeg tar ting mer med ro og puster

Jobbsøkerkafe for Parat


Parat arrangerte en jobbsøkerkafe med MayCoach i Kristiansand våren 2017. Vi inviterte medlemmer som er på jakt etter ny jobb, og som ønsket inspirasjon og motivasjon til å åpne dører. Det var 7 medlemmer som deltok, og de hadde glede og nytte av foredraget og coachingen. Jeg opplevde May som inspirerende, og med et høyt engasjement for å hjelpe enkeltmennekser til utvikling og vekst.

Marianne Hårtveit, rådgiver Parat - en arbeidstakerorganisasjon i YS 

 

Coach/kurs/workshop for Hald Internasjonal Senter 


May Ruud Tennebø har hatt et samarbeid med Hald Internasjonale Senter fra høsten 2011 til dags dato. Samarbeidet har først og fremst bestått i at hun har coachet våre internasjonale studenter som har hatt sin praksis i Kristiansand. Studentene har vært deltakere på Strømmestiftelsens utvekslingsprogram «Act Now». Tennebø har coachet studentene både individuelt og i gruppe i løpet av de 6 månedene de er i praksis.

Etter oppdrag fra Fredskorpset, har hun også utarbeidet et pionerdokument for våre internasjonale studenter. «Self management training» er et visuelt og pedagogisk dokumet som blir brukt på seminarer som Act Now arrangerer for de internasjonale studentene etter oppholdet i Norge.

Tennebø har tidligere undervist både stab og studenter på skolen. I vår skal hun også undervise og coache våre internasjonale studenter blant annet med vekt på hvordan pioner dokumentet kan brukes.

Vi har fått meget positiv tilbakemelding fra de studentene som har fått coaching.

Etter seks års samarbeid med May, er det med takk og respekt for hennes innsats og bidrag jeg gir min beste anbefaling. May har et beundringsverdig engasjement og et stort hjerte for å bidra i kampen for en mer rettferdig verden.

Nine Justvik - Programmedarbeider, Act Now, Hald Internasjonale Senter

Coaching - Martine L. Tørressen 


Da jeg begynte hos May hadde jeg studert ett år på universitetet i Agder. Jeg slet veldig med meg selv, og spesielt med skolen. Det å slite med studiene og ikke vite helt hvem man er, eller hva man vil ha ut av livet, ble veldig vanskelig. for meg. Da ble May min redning. Jeg har alltid strevd med det å ikke vite hva man vil ut av livet, og det å finne seg selv. Dette hjalp May meg med, ved å finne min indre diamant.

Jeg kan på det høyeste anbefale det å få til et samarbeid med MayCoach! Jeg fikk de rammene jeg trengte for å gjøre viktige forandringer i livet mitt, og sammen skrev vi en kontrakt om hva mine forventninger var og hennes forventninger til meg. Sammen kom vi frem til hvordan jeg best kunne finne frem min «indre diamant». Når jeg nå skriver dette, er jeg i England og stortrives både med stedet og meg selv. Det er lenge siden jeg har følt meg så bra, men jeg hadde ikke vært uten det samarbeidet jeg hadde med May i ett år. Så finn DIN diamant, sammen med May!

Coaching - Einar Helgen 


May er ikke en terapeut som forteller meg hva jeg skal/bør gjøre. Hun viser meg vei ved å stille de "riktige" spørsmålene og coacher meg til de svar som jeg selv sitter inne med, men som jeg ikke er bevist på. May har hjulpet meg til bevisstgjøringen - det har blitt starten på alt jeg har jobbet med, og jeg får stadig mer. Det har vært utallige utfordringer jeg har ønsket å ta fatt i og bearbeid med. Alt vi har jobbet med har forandret seg. Som min angst , frykt, mot, selvtillit, selvfølelse, Jeg har fått mange store endringer som KUN har vært positive.

May er genuint interessert i mennesker. Hun har en fantastisk evne til å tilpasse seg meg, etter som hvordan jeg har det og "hvor jeg er". May fanger meg når jeg faller, hun løfter meg når jeg er nede, og tar meg ned når jeg svever.

I nesten 3 år har May vært min mentale trener/coach, og det har ført til at jeg tør å leve dette livet uten bruk av rusmidler, det klarte jeg ikke før. Hun har gjort en helt fantastisk jobb og gått stegene sammen med meg, ikke for meg. Jeg tør å gjøre det som tidligere var så skummelt at jeg knapt turte å drømme om det, og jeg er for det meste trygg når jeg nå gjør det. Angsten er borte og frykten kan jeg kontrollere.

Kompetansenett Agder - Workshop - 4MAT kommunikasjonsverktøy


"Tusen takk, May, for en flott og innholdsrik kveld med 4MAT. Du har en egen evne til å engasjere deltakerne. Etter en slitsom dag på jobb, fløy timene sammen med deg! Med enkle grep, flotte plansjer og stor innlevelse fikk vi forståelse og innblikk i 4MAT's læringssirkel. Det jeg kjente igjen fra annen læring, ble satt i system på en ny måte. Jeg fikk bedre forståelse for hva slags "kategori" jeg tilhører, men ikke minst hva jeg ønsker å videreutvikle meg i. Well done!"

Inger Grete Lia Stålesen (Kristiansand Politi - Politioverbetjent/praksisansvarlig)

 

 

Kompetansenett Agder - Workshop – 4MAT kommunikasjonsverktøy


"Workshopen ble en kveld med faglig veiledning, mye egenaktivitet og gruppearbeid. May Ruud Tennebø er en dyktig foredragsholder og har god formidlingsevne."

Sigrid Tufteland (Leder Kompetansenett Agder)

 

 

Foredrag - MHWirth


"Foredrag ”Vinnerkultur”. May Ruud Tennebø snakket om sårbarhet, det å tørre, hvordan ledere kan opptre for å spre gode holdninger og verdier. Hun gir av seg selv, utfordrer tilhøreren, og blander inn personlig erfaring innenfor coaching, samt humor. Det ble en bra og lærerik 30 minutter for ca. 70 tilhørere."

Helge Sortland - Department manager, Handling Equipment - MHWirth

 

 

Universitetet i Agder


"May Ruud Tennebø var erfaringsveileder for 2 grupper studenter høsten 2011. Tilbakemeldingen fra studentene var gode og May har gjort en meget god jobb for studentgruppen. Gjennom bruk av egne erfaringer i møte med hjelpeapparatet har hun bidratt til refleksjon, og har på den måten utfordret studentene i forhold til brukermedvirkning og kommunikasjonskompetanse."

 

 

Foredrag - KAN – Kontor Administrativt Nettverk – Kristiansand - Årsmøte 14. februar 2011


Foredrag: «Å våge å være sårbar». Om å leve fremfor å være i livet. Coaching som verktøy for mestring.

"May trollbandt oss med sin sterke historie og snakket levende for oss om hvordan hun selv hadde gått i sin ”sårbarhet” for å mestre livet og bygge opp selvfølelsen med coaching som verktøy, Vi vil gjerne anbefale andre å bruke May som foredragsholder eller som coach."</i>

Gunn Marit Ulstein  -KAN – Kontor Administrativt Nettverk – Kristiansand

 

 

PrestasjonsCoaching – studie 2009/2010 – Storform/UIA – Politiet Kr.sand


"Undertegnede har lært May å kjenne som student gjennom felles opplæring, samt gjennom personlig coaching, og til sist som coach i forhold til mine medarbeidere i politiet. May har tilegnet seg en stor mengde teoretisk kunnskap i løpet av de 2 semestrene vi har studert sammen. Hennes kunnskaper om coaching som metode og hennes fagligteoretiske kompetanse om beslektede metoder ligger langt over gjennomsnittet for den gruppen av voksne studenter som vi tilhører. May har skilt seg positivt ut i forhold til engasjement og læringsiver. May bruker svært mye tid på å praktisere coaching. Hun har på kort tid blitt en ettertraktet coach. Undertegnede har selv blitt fast coachet av May i en 3 måneders periode.

Ved en anledning har jeg også benyttet henne som coach overfor en gruppe av ledere i politiet i Kristiansand. May preges av et sterkt engasjement, en positiv intensjon, og klar bevissthet i forhold til den metodiske gjennomføringen av coachingsamtalene. May Ruud Tennebø gis de beste anbefalinger som coach. Undertegnede stiller gjerne som referanseperson i forhold til vurderingen av Mays egnethet som coach."</i>

Ole Hortemo (Politistasjonssjef i Kristiansand)

 

 

Coaching - Hege Beate Simonstad


"May er en ”energiball”, et bilde av noe positivt, støttende og bra, som jeg tar med meg i ”lomma” til et fremtidig møte med en tøff utfordring. Jeg vet flere etter meg som får gleden av å ha May i tankene når de ønsker vekst i livet sitt."

 

 

 

Coaching kunde - en til en coaching


"Jeg vil takke deg for coachingsamtaler med deg hvor du lærte meg å se meg selv i et positivt lys og ikke som jeg trodde andre ser på meg. Jeg ønsker deg lykke til fremover og vet at med den jernviljen og gløden du har så får du et interessant liv."

Kvinne 45 år