Prestasjoncoaching

Med prestasjoncoaching forløses dine iboende ressurser og du overvinner dine mentale hindringer. Du setter deg mål og får målforståelse og ved erkjennelse av ditt ståsted og systematisk trening beveger du deg i små skritt mot ønsket mål.

Handlingsorientert og fokusert på den enkeltes eller teamets prestasjonsarena, enten den er i ditt private liv, arbeidslivet eller på idrettsbanen. Men hele tiden inn og ut av din komforsone.

Prestasjonscoaching er trening som utvikler deg som leder og menneske. Fokuset ligger på det mentale aspektet ved det å være leder. Mye av filosofien har sine røtter i toppidretten, hvor denne formen for mental trening er blitt brukt i mange år.