ENLPP Coaching - Practitioner og Master

 

Din fremtid er et resultat av de valgene du tar fra dette øyeblikk og fremover. Med andre ord er din fremtid kun en konsekvens av de valgene du tar fra øyeblikk til øyeblikk.

Masternivå i Effektiv NLP og Psykologi har som mål å gjøre deg til en ekspert i å kommunisere effektivt. Effektiv kommunikasjon er mye mer enn å være tydelig, og du vil lære å skreddersy dine budskap i forhold til mottakerens forutsetninger for å forstå, huske og være motivert.

Du vil etablere en dyp og integrert forståelse for utviklingsprosesser, slik at du lykkes med å veilede andre på de fleste arenaer i deres liv.

På Masternivå vil fokus være 1 til 1 kommunikasjons-situasjoner og små gruppesituasjoner. Det vil vektlegges allmenne kommunikasjons- og utviklingsprosesser. I tillegg vil vi se på ulike teorier innenfor ledelse, psykologi og pedagogikk. Teoriene vil være vinklet slik at de er enkle og praktisk anvendbare i relevante situasjoner.

Videreutdanning i Effektiv NLP og Psykologi - Master Practitioner gir en NLP- Master Practitioner- sertifisering og Coach-sertifisering som tilfredsstiller de internasjonale kriteriene ved The Association for Neuro-Lingvistic Programming, UK (ANLP) og følger samme organisasjons "Code of Ethics".