Ledertrening Kr.sand

MayCoach ”FACE YOUR FEARS” introduksjonskurs

Et pilotprosjekt der deltakere får verktøy for vekst og sammen øver på livets utfordringer, med det mål å bli tryggere på seg selv og i relasjon med andre. 15 damer i Kompetansenettverket KAN vil ha gjennomført ledertrening innen mars 2019.

Kurset går over 3 kvelder a 4 timer, med 4 ukers intervall.

PROGRAM:

”FACE THE PRESENT”

Tillitt – gruppetilhørighet

 • Hvem er du? Hva vil du?
 • Begrensninger – Hva hindrer deg?
 • Det gode møte
 • Kroppsspråk
 • Språkmønster
 • Tilstandskontroll

”FACE YOUR PAST” 

 • Sårbarhet
 • Holdninger/verdier – retning
 • Tidslinje – bli venn med din fortid
 • Hvordan ble du den du er?
 • Hva lærte du?
 • Hvordan velge å se fortiden?
 • Hva stopper deg?

”FACE YOUR FUTURE” 

 • Hvem vil du bli?
 • Hva har jeg lært?
 • Sirkelen – jeg – vi – oss
 • Empati
 • Det trygge rommet (ro på innsiden)
 • God energi, mindre negative tanker
 • Hvorfor er endringen viktig – gi seg selv tillatelse til ”identitetsendring” Å finne veien hjem… i seg selv.
Tilbakemeldinger fra deltakerene: