Utdannelse

May Ruud Tennebø

 


Effektiv NLP og Psykologi - Master Practitioner - start februar 2017 - eksamen november 2017 (modulbasert) link

Effektiv NLP og Psykologi - Master Practitioner gir en NLP- Master Practitioner- sertifisering og Coach-sertifisering tilfredsstiller de internasjonale kriteriene ved The Association for Neuro-Lingvistic Programming, UK (ANLP) og følger samme organisasjons "Code of Ethics".

 • Utviklingspsykologi – hva er utvikling og hvordan sikre en god utvikling
 • Kognitiv psykologi – hvordan tanker påvirker følelser og følelser påvirker tanker i forhold til endring og måloppnåelse
 • Læring og modellæring – ulike læringsteorier og praktisk kunnskap for endring og utvikling
 • NLP og de ulike verktøyene denne metoden har å tilby
 • Innføring i viktige trekk innenfor organisasjonspsykologi
 • Ledelse og selvledelse
 • «Brain based learning»
 • Effektiv NLP og Psykologi på grunnnivå og masternivå

Praktisk lederutvikling - Høgskolen i Sørøst-Norge -- eksamen - 15 studiepoeng, Jevnaker november 2016  link

 • Selvledelse,
 • Relasjonsledelse
 • Strategisk ledelse

Executive Coach - Coach Team as, House of Leadership Oslo – eksamen - toårig (modulbasert) NLP coach/Meta coach - 2013/2014  link

 • Meta-NLP Practitioner
 • Meta-NLP Master Practitioner
 • Coaching Matery (Internasjonal ACMC - Associate Certified Meta Coach)
 • Executive Coach

PrestasjonsCoach –lederutdanning - Storform/UIA Kristiansand– eksamen - 30 studiepoeng ettårig (modulbasert) 2009/2010 link

 • Team og individuell coaching

NIMA Innkjøpsutdannelse 2012 link

 • Forhandling
 • Jus for innkjøpere
 • Valg av leverandør
 • Bedriftsøkonomi