Meta Coaching

Meta-coaching bygger på NLP og Neuro-Semantics som kommunikasjonsmodeller. I motsetning til mange andre coachingteknikker, går man her hele tiden tilbake til de grunnleggende tankene og synsvinklene som styrer oss. Disse kan være svært ubevisste men likevel dominerende nok, og styrer hva vi opplever i livet. Endrer vi selve meningen i det vi ser, hører og føler, setter vi en ny ramme på opplevelsen. Den nye rammen virker selvbekreftende.