Mer Robust program

MayCoach workshop for din bedrift.

”FACE YOUR FEARS” introduksjonskurs

Et pilotprosjekt der deltakere får verktøy for vekst og sammen øver på livets utfordringer, med det mål å bli tryggere på seg selv og i relasjon med andre.

”FACE THE PRESENT” 

 • Tillitt - gruppetilhørighet
 • Hvem er du? Hva vil du?
 • Begrensninger - Hva hindrer deg?
 • Det gode møte
 • Kroppsspråk
 • Språkmønster
 • Tilstandskontroll

”FACE YOUR PAST” 

 • Sårbarhet
 • Holdninger/verdier – retning
 • Tidslinje – bli venn med din fortid
 • Hvordan ble du den du er?
 • Hva lærte du?
 • Hvordan velge å se fortiden?
 • Hva stopper deg?

”FACE YOUR FUTURE”

 • Hvem vil du bli?
 • Hva har jeg lært?
 • Sirkelen – jeg – vi – oss
 • Empati
 • Det trygge rommet (ro på innsiden)
 • God energi, mindre negative tanker
 • Hvorfor er endringen viktig – gi seg selv tillatelse til ”identitetsendring” Å finne veien hjem… i seg selvJ

Tilbakemelding fra tre deltakere i pilotprosjektet som har vært i 2018: 

Takk for at jeg var så heldig å bli trukket ut til å være med på ditt første pilotprosjekt med coaching i gruppe. Det har vært spennende, utfordrende, skremmende, og veldig gøy. 

Coaching i gruppe, med ei trygg gruppe som innbyr til tillit, gjør at jeg våger å åpne opp og arbeide innover i meg selv. Det å samtidig ta del i andres historie og andres endring har en synergieffekt, med at vi løfter oss i flokk.  

May, du er tøff, trygg, intuitiv, modig, utfordrende og veldig sikker i det du gjør. Du utfordrer og du opererer, og du ser raskt hvor skoen trykker.

 --- Kirsten ---

Dette har betydd mye for meg, og vil tenke tilbake på coachingen som et boost på å få ekstra selvtillit når jeg trenger det!

---Margrethe---

«May har mot til å utfordre»
«Jeg er fylt med mot og energi»
«Jeg var uforberedt på den positive effekten»
«Verktøyene vi fikk var virkningsfulle og enkle å bruke»

---Randi---

Kurset passer for alle som ønsker ledertrening i eget liv:

Kurset kan skreddersys til bedrifter/organisasjoner som om våger å utfordre på innsiden.

Bedrifter som lærer hverandre å kjenne, skape tillit, våger å se på konflikter som gull, kan lettere

skape en kultur der mennesker forplikter seg og tar ansvar, som igjen skaper resultater.

Mange ganger er det store «Egoer» som har behov for å få rett og kulturen preges av at mennesker skal overgå hverandre. Da brukers mye av energien i team til forsvar istedenfor å ta fatt på oppgavene sammen.

MayCoach hjelper teamet til å snakke sammen om egne styrker og svakheter igjennom det gode møte mellom mennesker og slik kan tillit og vekst skapes og ikke tapes.

Maycoach skreddersyr kurs og workshop for din bedrift/organisasjon, med utgangspunkt i der dere er, og med fokus på dit dere vil.