NLP

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og handler om hvordan våre sanser, tanker, følelser, vår kommunikasjon og adferd virker sammen. Ved å bruke denne kunnskapen kan vi hjelpe oss selv og andre til å utnytte våre ressurser optimalt, for derigjennom å øke sjansene for å oppnå de resultater vi ønsker.

NLP oppstod i USA på 1970-tallet, gjennom samarbeid mellom en rekke fremstående mennesker innen ulike fagfelt. De to som først og fremst er kjent for å ha gjort NLP til en vitenskap er John Grinder og Richard Bandler.

Grinder som er av verdens mest fremtredende lingvister (språkforskere) og Bandler som er matematiker, gestaltterapeut og dataekspert slo seg sammen om å studere suksessrike mennesker innen ulike områder, blant dem Milton Erickson (hypnoterapeut), Virginia Satir (familieterapeut) og Fritz Perls (gestaltterapeut). De mente at kan noen gjøre noe suksessfullt så kan dette også kopieres av andre.

NLP er et begrep sammensatt av tre deler:

  1. Nevro – hjernen og nervesystemet.
  2. Lingvistisk – har med språk å gjøre, – i vid forstand betyr det all kommunikasjon med oss selv og andre.
  3. Programmering - handler om hvilke muligheter vi har til å programmere vårt eget nervesystem, eller snarere å omprogrammere uhensiktsmessige mønstre vi har tilegnet oss i løpet av livet.