Historien bak MayCoach

Et møte med en gutt fra Uganda (Masa) i en heis i på Sør Arena i 2012, ble mitt første møte med Uganda. Han smilte. Jeg ble nysgjerrig; Hvem er denne gutten? 

Jeg begynte å spørre spørsmål og fant ut at han akkurat var kommet fra Uganda, at han gikk på skole på Hald International senter i Mandal og var i den forbindelse utplassert en periode på Start fotballag.

Hald Internasjonale senter er en fagskole innen tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid med utviklingsprogram finansiert av Fredskorpset, lokalisert i Mandal. 

Videre fikk jeg vite at Masa hadde vokst opp som gategutt med tøff bakgrunn i Mbale Uganda. Han hadde fått hjelp med skolegang igjennom CRO (Child Restoration Outreach),  og blitt tatt ut til å være et år i Norge som student på Hald, der han var deltaker på Strømmestiftelsens program «Act Now».

CRO Mbale arbeider for å rehabilitere gatebarn og gjenforene dem med familiene sine. Barna får hjelp til å ta igjen tapt skolegang, mens foreldrene får veiledning.  Arbeidet skjer i samarbeid med foreldre, foresatte, lokale ledere og organisasjoner som alle kjemper for gatebarnas rettigheter.

Slik startet mitt engasjement og reise til «The Pearl of Afrika», Uganda og møte med de mange gatebarna, som senere skulle bli mine elever.  Jeg kontakt Hald og spurte om jeg kunne få coache Masa.  Jeg var da ferdig med mitt første år av min coaching utdannelse innenfor «Prestasjonscoaching».  Jeg hadde selv fått mange verktøy og nå ønsket jeg å bidra til å hjelpe andre. Jeg fikk beskjed om at gutten hadde mye i «ryggsekken» og derfor kanskje ikke kunne coaches.  Som coach jobber jeg ikke med fortid, men jobber med å håndtere følelser her og nå og ta små steg inn i fremtiden.  Masa fikk spørsmålet om han ville være med, og han var kjapp med å si «I am in». 

Slik startet jobben med Masa. På et lite kontor i Starts fasiliteter på Sør Arena , jobbet vi sammen regelmessig fra oktober 2012 til april 2013.  Det ble mange sterke møter med en gutt og hans smerte, bak det hvite vakre smilet lå det en følelse fra fortiden som stoppet han i hans valg og begrenset hans tanker her og nå. Jeg fikk møte en «gategutts» sårbarhet, med de mange begrensninger, men med de store drømmene.  Med min egen barndoms utfordringer oppvokst med en psykisk syk mor, fant jeg mange likheter i de begrensningene som kom opp i mitt arbeid med Masa.

Men det stoppet ikke med Masa. Jeg fikk arbeid som coach og mental trener på Hald for Act Now studentene hvert år fra 2012 til idag. Et møte med mange kulturer, ungdommer med håp og drømmer, men også de med mange begrensninger, skam, skyld, hat, bitterhet og sorg. Et ekstra takk til lærer og ansvarlig for studentene på Hald, Nine Justvik. Hun har heiet meg frem og sett hva jeg kan bidra med for ungdommene. Jeg har blitt et rikt menneske etter å ha jobbet med så mange flotte ungdommer.

For Masa ble det en tøff reise tilbake til slummen etter endt studie i Norge. Med nye verktøy og med mange drømmer, ble møte med støv, søppel, fattigdom, fordommer og «gossip» kultur vanskelig.  Skolen ble også en stor utfordring. 

Å være den ene som vil endre mye er vanskelig. Endring tar tid og mye jobb må legges ned. Valg blir satt på prøve. I en kultur som preges av å holde hverandre nede er det vanskelig å skille seg ut. Alt for felleskapet og norske tanker om selvrealisering kan nok fort misforstås.